قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی است که به ما مسائلی می فهماند

امام خميني (ره) :
قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی است که به ما مسائلی می فهماند. مِن جمله اینکه برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود در تمام بشر نبوده کسی الّا مهدی موعود- سلام الله علیه- که خدای تبارک و تعالی او را ذخیره کرده است برای بشر.