متن و ترجمه خطبه حضرت زهرا(س)

متن و ترجمه خطبه حضرت زهرا(س)

ترجمه از آیت الله العظمی سید عزالدین زنجانی