کبود ستم

کبود ستم

بمانسبت سالروز شهادت مظلومه مضروبه حضرت فاطمه(س)