Please enable JS
معارف اسلامی

معارف اسلامی (1)

دعا و نیایش در قرآن و احادیث و ضرورت توجه به آن در عصر حاضر

دعا و نیایش در قرآن و احادیث و ضرورت توجه به آن در عصر حاضر

02 مرداد 1395 / نوشته شده توسط / منتشرشده در معارف اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

عصری که ما در آن زندگی می¬کنیم، ویژگی¬هایی دارد که آن را از اعصار و دوران¬های گذشته متمایز می¬نماید و این ویژگی¬ها برخی مثبت و برخی منفی هستند.

ادامه مطلب...